Kommunerevisjonens forvaltningsrevisjon av spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder, orientering