Kartlegging av bomiljøet i Johan Scharffenbergsvei 105