Politiske saker 2016

Invitasjon til å gi innspill til ny handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser