Til innhold
Politiske saker 2016

Høring - ny bestemmelse i kommuneloven