Politiske saker 2016

Høring - administrativt utkast til handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser