Høring - administrativt utkast til handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser