Politiske saker 2016

Handlingsplan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene - orientering