Grønne midler - Reviderte retningslinjer for tildeling av midler