Politiske saker 2016

Fortau i Skøyenåsveien fra Klinkerveien/ fotgjengerfelt Skøyenåsen ved Klinkerveien