Evaluering av forsøksordning for å hindre sosial eksklusjon