Politiske saker 2016

Disponering av midler avsatt til ungdomsrådet og ungdomsarrangementer i 2016