Bydel Østensjøs uttalelse til planoppstart Skullerud