Bydel Østensjøs uttalelse til oppstartsmøte Wetlesens vei 54 og Plogveien 22, 22b og 24