Bydel Østensjøs uttalelse til oppstart reguleringsplan Skøyen allé 14