Bydel Østensjøs uttalelse til oppstart reguleringsplan for Vetlandsveien 68