Politiske saker 2016

Bydel Østensjøs uttalelse til oppstart reguleringsplan for Vetlandsveien 68