Bydel Østensjøs uttalelse til opphevelse av forskrift Jørnsløkkveien