Politiske saker 2016

Bydel Østensjøs uttalelse til oppføring av nye skolebygg på Rustad skole