Politiske saker 2016

Bydel Østensjøs uttalelse til ny vannledning mellom Enebakkveien og Lambertseterveien