Bydel Østensjøs uttalelse til ny avfallsstrategi for Oslo mot 2025