Til innhold
Politiske saker 2016

Bydel Østensjøs uttalelse til høring KVU-Oslo-Navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo