Bydel Østensjøs uttalelse til detaljregulering Våronnveien 17