Bruker- og pårørendeundersøkelse i boliger for mennesker med utviklingshemming 2014/2015