Anmodning om tildeling av nytt veinavn del av Godlia parksti