Abildsø sykehjem, avd. Østensjø - rapport fra anmeldt tilsyn 20.04.2016