Abildsø sykehjem, avd. Østensjø - rapport fra anmeldt tilsyn 13.11.2015