Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsendring for Trasoppterrasse 27-81