Tiltak som skal sikre økt fremkommelighet og sikkerhet for syklende og gående i Østensjøveien fra rundkjøringen ved Bryn senter og til og med rundkjøringen ved Jernbaneveien (forbi Høyenhall buss og T-bane stasjon)