Politiske saker 2015

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2015-2018 - Status for oppfølging av tiltak