Politiske saker 2015

Handlingsplan mot sosial eksklusjon av barn og unge fra fattige familier 2016-2019 og status for gjennomføring av forsøksordning