Til innhold
Politiske saker 2015

Delegasjon av myndighet vedrørende uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger