Delegasjon av myndighet vedrørende uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger