Politiske saker i Bydel Østensjø

Østensjø Arbeidsutvalg

Møtedato 14.03.2022
Sak 5/22 - Godkjenning av innkalling og sakskart
Sak 6/22 - Godkjenning av protokoll fra møtet 07.02.2022
Vedlegg: Protokoll 07.02.2022
Sak 7/22 - Informasjon fra administrasjonen
Sak 8/22 - Oversikt over saker til behandling i møterekke 2/2022
Vedlegg: Oversikt over saker til behandling i møterekke 2/2022

Østensjø eldreråd 

Møtedato 17.03.2022
Sak 19/22 - Godkjenning av innkalling og sakskart
Sak 20/22 - Godkjenning av protokoll, 10.02.2022
Vedlegg: Protokoll 10.02.2022
Sak 21/22 - Informasjon fra administrasjonen
Sak 22/22 - Rapportering - status på dagaktivitetstilbud for innbyggere med rusproblemer
Sak 23/22 - Høring - utkast til strategi for utvikling av Oslo som en traumeinformert by 2022-2030
Vedlegg: Høringsbrev
               Utkast til strategi
               Liste over høringsinstanser
Sak 24/22 - Status for oppfølging av BU-vedtak per desember 2021
Vedlegg: Status for oppfølging av BU vedtak per 31.12.2021
               Utkvittering av resterende BU vedtak per 31.12.2021
Sak 25/22 - Vedtak fra kontrollutvalgets behandling av kommunerevisjonens rapport 15/2021. Innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten
Vedlegg: Oversendelse av vedtak fra kontrollutvalget
               Rapport 15 2021 Innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten
               Oversendelse rapport 15 2021 innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten
               Rapport 15 2021 innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten     
Sak 26/22 - Referat fra møte 01.03.2022 mellom hjemmetjenesten og tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester (ettersendes).
Sak 27/22 - Invitasjon til konferanse for bydelsråd 23.03.2022.
Vedlegg: Invitasjon til konferanse
               Program for konferanse for bydelsrådene  

Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Møtedato 21.03.2022

Sak 08/22 - Godkjenning av innkalling og sakskart
Sak 09/22 - Godkjenning av møteprotokoll
Vedlegg: Protokoll fra møte 14.02.2022
Sak 10/22 - Informasjon fra administrasjonen
Sak 11/22 - Status for oppfølging av BU-vedtak per desember 2021
Vedlegg: Status for oppfølging av BU-vedtak per 31.12.2021
               Utkvittering av resterende BU vedtak per 31.12.2021
Sak 12/22 - Grønne midler, søknadsbehandling 2022 (Ettersendes)
Sak 13/22 - Driftsmidler, søknadsbehandling 2022 (Ettersendes)
Sak 14/22 - Prosjektmidler, søknadsbehandling per 01.03.2022 (Ettersendes)
Sak 15/22 - Bydel Østensjøs uttalelse til varsel om oppstart detaljregulering sykkelfelt Ytre Ringvei
Vedlegg:  Varsel om oppstart
Sak 16/22 - Bydel Østensjøs uttalelse til reguleringsplan Knut Valstads Vei 30 og Østbyfaret 5-7
Vedlegg:  Kunngjøring offentlig ettersyn
                Planforslag
Sak 17/22 - Bydel Østensjøs uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling for Olsen
Vedlegg: Forespørsel om uttalelse
               Skisse ute Olsen                      

Østensjø omsorgskomite

Møtedato 21.03.2022
Sak 15/22 - Godkjenning av innkalling og sakskart
Sak 16/22 - Godkjenning av protokoll 14.02.2022
Vedlegg: Protokoll 14.02.2022
Sak 17/22 - Informasjon fra administrasjonen
Sak 18/22 - Statusrapport for barneverntjenesten per februar 2022
Vedlegg: BU tabell
Sak 19/22 - Rapportering - status på dagaktivitetstilbud for innbyggere med rusproblemer
Sak 20/22 - Høring - Utkast til strategi for utvikling av Oslo som en traumeinformert by 2022-2030
Vedlegg: Høringsbrev
               Utkast til strategi 
               Liste over høringsinstanser   
Sak 21/22 - Status for oppfølging av BU-vedtak per desember 2021
Vedlegg: Status for oppfølging av BU vedtak per 31.12.2021
               Utkvittering av resterende BU vedtak per 31.12.2021
Sak 22/22 - Vedtak fra kontrollutvalgets behandling av kommunerevisjonens rapport 15/2021. Innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten
Vedlegg: Oversendelse av vedtak fra kontrollutvalget
               Rapport 15 2021 Innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten
               Oversendelse rapport 15 2021 innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten
               Rapport 15 2021 innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten     

Sak 23/22 - Referat fra møte 01.03.2022 mellom hjemmetjenesten og tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester (ettersendes).

Østensjø oppvekstkomite

Møtedato 21.03.2022

Sak 13/22 - Godkjenning av innkalling og sakskart
Sak 14/22 - Godkjenning av møteprotokoll
Vedlegg: Protokoll 14.02.2022
Sak 15/22 - Informasjon fra admninstrasjonen
Sak 16/22 - Skolehelsetjenesten - Kvartalsvis rapportering om bemanning
Sak 17/22 - Ung i Oslo undersøkelsen, seksuelle overgrep - orientering
Sak 18/22 - Statusrapport for barneverntjenesten per februar 2022
Vedlegg: BU tabell
Sak 19/22 - Navigator Ung - oversikt over hvilke typer tiltak og bistand som ble gitt for unge under 30 år i 2021
Sak 20/22 - Orienteringssak om fritidsklubbenes aktivtet og åpningstider
Sak 21/22 - Rapportering - status på dagaktivitetstilbud for innbyggere med rusproblemer
Sak 22/22 - Høring - Utkast til strategi for utvikling av Oslo som en traumeinformert by 2022-2030
Vedlegg: Høringsbrev
               Utkast til strategi
               Liste over høringsinstanser   

Sak 23/22 - Status for oppfølging av BU-vedtak per desember 2021
Vedlegg: Status for oppfølging av BU vedtak per 31.12.2021
               Utkvittering av resterende BU vedtak per 31.12.2021


Østensjø Ungdomsråd

Møtedato: 21.03.2022

Sak 13/22 - Godkjenning av innkalling og sakskart
Sak 14/22 - Godkjenning av protokoll 14. februar 2022
Vedlegg: Protokoll fra møtet 14.02.2022
Sak 15/22 - Informasjon fra administrasjonen
Sak 16/22 - Skolehelsetjenesten - Kvartalsvis rapportering om bemanning
Sak 17/22 - Statusrapport for barneverntjenesten per februar 2022
Vedlegg: BU tabell
Sak 18/22 - Høring - Utkast til strategi for utvikling av Oslo som en traumeinformert by 2022-2030
Vedlegg: Høringsbrev
               Utkast til strategi
               Liste over høringsinstanser   
Sak 19/22 - Status for oppfølging av BU-vedtak per desember 2021
Vedlegg: Status for oppfølging av BU vedtak per 31.12.2021
               Utkvittering av resterende BU vedtak per 31.12.2021
Sak 20/22 - Bydel Østensjøs uttalelse til varsel om oppstart detaljregulering av Ytre ringvei, fra Stordamveien til Ulsrud vgs. 
Vedlegg: Varsel om oppstart
               Varsel om oppstart 
Sak 21/22 - Orienteringssak om fritidsklubbenes aktivtet og åpningstider

Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møtedato 22.03.2022

Sak 11/22 - Godkjenning av innkalling og sakskart
Sak 12/22 - Godkjenning av møteprotokoll
Vedlegg: Møteprotokoll 15.02.2022
Sak 13/22 - Informasjon
Sak 14/22 - Høring - Utkast til strategi for utvikling av Oslo som en traumeinformert by 2022-2030
Vedlegg: Høringsbrev
               Utkast til strategi
               Liste over høringsinstanser   
Sak 15/22 - Rapportering - status på dagaktivitetstilbud for innbyggere med rusproblemer
Sak 16/22 - Status for oppfølging av BU-vedtak per desember 2021
Vedlegg: Status for oppfølging av BU vedtak per 31.12.2021
               Utkvittering av resterende BU vedtak per 31.12.2021
Sak 17/22 - Navigator Ung - oversikt over hvilke typer tiltak og bistand som ble gitt for unge under 30 år i 2021

 

Østensjø bydelsutvalg

Møtedato 28.03.2022

Sak 29/22 - Godkjenning av innkalling og sakskart
Sak 30/22 - Godkjenning av protokoll fra møtet 21.02.2022
Vedlegg: Protokoll 21.02.2022
Sak 31/22 - Protokoller til orientering
Sak 32/22 - Informasjon fra administrasjonen
Sak 33/22 - Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per februar 2022 (ettersendes)
Sak 34/22 - Skolehelsetjenesten - Kvartalsvis rapportering om bemanning
Sak 35/22 - Ung i Oslo undersøkelsen, seksuelle overgrep - orientering
Sak 36/22 - Statusrapport for barneverntjenesten per februar 2022
Vedlegg: BU tabell
Sak 37/22 - Navigator Ung - oversikt over hvilke typer tiltak og bistand som ble gitt for unge under 30 år i 2021
Sak 38/22 - Orienteringssak om fritidsklubbenes aktivtet og åpningstider
Sak 39/22 - Rapportering - status på dagaktivitetstilbud for innbyggere med rusproblemer
Sak 40/22 - Høring - Utkast til strategi for utvikling av Oslo som en traumeinformert by 2022-2030
Vedlegg: Høringsbrev
               Utkast til strategi
               Liste over høringsinstanser   
Sak 41/22 - Status for oppfølging av BU-vedtak per desember 2021
Vedlegg: Status for oppfølging av BU vedtak per 31.12.2021
               Utkvittering av resterende BU vedtak per 31.12.2021
Sak 42/22 - Vedtak fra kontrollutvalgets behandling av kommunerevisjonens rapport 15/2021. Innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten
Vedlegg: Oversendelse av vedtak fra kontrollutvalget
               Rapport 15 2021 Innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten
               Oversendelse rapport 15 2021 innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten
               Rapport 15 2021 innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten 
Sak 43/22 - Referat fra møte 01.03.2022 mellom hjemmetjenesten og tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester (ettersendes).
Sak 44/22 - Grønne midler, søknadsbehandling 2022 (Ettersendes)
Sak 45/22 - Driftsmidler, søknadsbehandling 2022 (Ettersendes)
Sak 46/22 - Prosjektmidler, søknadsbehandling per 01.03.2022 (Ettersendes)
Sak 47/22 - Bydel Østensjøs uttalelse til varsel om oppstart detaljregulering sykkelfelt Ytre Ringvei
Vedlegg:  Varsel om oppstart
Sak 48/22 - Bydel Østensjøs uttalelse til reguleringsplan Knut Valstads Vei 30 og Østbyfaret 5-7
Vedlegg:  Kunngjøring offentlig ettersyn
                Planforslag
Sak 49/22 - Bydel Østensjøs uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling for Olsen
Vedlegg: Forespørsel om uttalelse
               Skisse ute Olsen      

 

 

 

 

 

343 treff av 343

Aktive filtre

Filtrere / Sortere

Filtrere

Hopp til artikkelliste

Søk på navn


Behandlet av