Innkalling

Innkalling BU (ZIP 24,1MB)

Protokoll

Protokoll BU (PDF 326KB)

Saker til behandling

Sakskart BU. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 474KB)

SakTittel
186/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
187/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 10.10.2016
188/16
Protokoller til orientering
189/16
Informasjon fra administrasjonen
190/16
191/16
192/16
193/16
194/16
Evaluering av forsøksordning for å hindre sosial eksklusjon
195/16
Oppfølging av personer med psykiske lidelser med målsetting inntektsgivende arbeid
196/16
197/16
198/16
199/16
200/16
201/16
Rapportering på publikumsoppslutning - kostnader ved Bydelsdager og andre kulturarrangementer i 2016
202/16
203/16
Oppfølging av verbalvedtak - tiltak for innbyggere som er 80 og 90 år, uten tjenester
204/16
205/16
206/16
207/16
Møteplan 2017 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer

Tid og sted

Dato

Mandag 7. november 2016

Tid

klokken 18:30