Om møtet

Plan- og bygningsetaten kommer til møtestart kl. 1830 for å orientere om planene for Skullerudområdet. Møtet er åpent for publikum.

Innkalling

Innkalling - BU (ZIP 72,8MB)

Innkalling II BU (ZIP 1,1MB)

Innkalling III BU (ZIP 405KB)

Innkalling IV BU (ZIP 4,3MB)

Sakskart II BU. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 149KB)

Sakskart III BU. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 242KB)

Sakskart IV BU. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 53KB)

Protokoll

1038211274-1-- (PDF 145KB)

Saker til behandling

Sakskart BU. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 432KB)

SakTittel
1/17
Godkjenning av innkalling og sakskart
2/17
Godkjenning av protokoll fra møtet 15.12.2016
3/17
Protokoller til orientering
4/17
Informasjon fra administrasjonen
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
18/17
19/17
20/17
Gjennomgang av trafikkulykker i bydelen - oppfølging av trafikkplanen
21/17
22/17
23/17
24/17
Endringer i representasjon i driftsstyret ved Vetland skole
25/17
26/17
27/17
28/17
29/17

Tid og sted

Dato

Mandag 13. februar 2017

Tid

klokken 18:30