Innkalling

Innkalling I (PDF 20,1MB)

Innkalling I (ZIP 20,1MB)

Innkalling II (PDF 7MB)

Innkalling II (ZIP 7MB)

Protokoll

Protokoll BU (PDF 309KB)

Saker til behandling

SakTittel
176/15
Godkjenning av innkalling og sakskart
177/15
178/15
179/15
180/15
Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per september 2015
181/15
182/15
183/15
184/15
NAV samarbeid med private bedrifter i kvalifiseringsarbeidet
185/15
186/15
Tiltak for å effektivisere lederfunksjoner i bydelens barnehager
187/15
188/15
189/15
190/15
191/15
192/15
193/15
194/15
195/15
196/15
Rapportering på publikumsoppslutning_ kostnader ved bydelsdager og andre kulturarrangementer 2015
197/15
198/15
199/15
200/15
201/15
Forslag fra Frp om at Østensjø bydel søker om å delta i forsøksordningen for statlig finansiering av eldreomsorgen
202/15
Varamedlemmer i komiteer - mulighet for supplering

Tid og sted

Dato

Mandag 16. november 2015

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Oppsal samfunnshus

Sted

Vetlandsveien 99/101, OSLO