Østensjø bydelsutvalg

Om møtet

I dette møtet behandler bydelsutvalget budsjettforslaget for 2016.

Innkalling

Innkalling I (PDF 6,6MB)

Innkalling I (ZIP 6,6MB)

Innkalling II (PDF 387KB)

Protokoll

Protokoll BU(1) (PDF 1055KB)

Saker til behandling

SakTittel
206/15
Godkjenning av innkalling og sakskart
207/15
Godkjenning av protokoll fra møtet 16.11.2015
208/15
Protokoller til orientering
209/15
Informasjon fra administrasjonen
210/15
211/15
212/15
213/15
214/15
215/15
216/15
217/15
218/15
219/15
220/15
221/15
222/15
Oppnevning av eierrepresentanter i kommunale barnehagers samarbeidsutvalg
223/15
Innstilling av representanter til grunnskolenes driftsstyrer
224/15
225/15
Delegasjon av myndighet vedrørende uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger
226/15
Sykkelfelt langs Ytre Ringvei fra Stordamveien til Tvetenveien
227/15
Tiltak som skal sikre økt fremkommelighet og sikkerhet for syklende og gående i Østensjøveien fra rundkjøringen ved Bryn senter og til og med rundkjøringen ved Jernbaneveien (forbi Høyenhall buss og T-bane stasjon)

Tid og sted

Dato

Mandag 14. desember 2015

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Oppsal samfunnshus

Sted

Vetlandsveien 99/101, OSLO