Innkalling

Innkalling BU, for vedlegg, se hver enkelt sak under (PDF 131KB)

Innkalling BU (ZIP 27,1MB)

Protokoll

Protokoll BU (PDF 312KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
2/16
Informasjon fra administrasjonen
3/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 14.12.2015
4/16
Protokoller til orientering
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
Oppnevning av representanter fra eldrerådet i tilsynsutvalg for institusjoner og hjemmebaserte tjenester
14/16
15/16
Endringer i Høyres gruppe med innvirkning for bydelsutvalg
16/16
17/16

Tid og sted

Dato

Mandag 8. februar 2016

Tid

klokken 18:30