Innkalling

Innkalling BU, for vedlegg se hver enkelt sak nedenfor (PDF 1,3MB)

Innkalling BU (ZIP 11,8MB)

Innkalling II (PDF 162KB)

Protokoll

BU-protokoll (PDF 492KB)

Saker til behandling

SakTittel
22/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
23/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 08.02.2016
24/16
Informasjon fra administrasjonen
25/16
26/16
27/16
28/16
29/16
30/16
31/16
32/16
33/12
Samråd for barnehagene 2016 - oppnevning av representanter
34/16
35/16
36/16
37/16
38/16
Oppnevning av representanter fra bydelsutvalget til styret for Bøler frivilligsentral
39/16
40/16
41/16
42/16
43/16
44/16
45/16
46/16
47/16
Protokoller til orientering
48/16

Tid og sted

Dato

Mandag 14. mars 2016

Tid

klokken 18:30