Innkalling

Inkalling III BU (ZIP 663KB)

Innkalling BU (ZIP 87,8MB)

Innkalling II BU (ZIP 7,5MB)

Sakskart BU (PDF 356KB)

Sakskart II BU (PDF 260KB)

Sakskart III BU (PDF 44KB)

Sakskart IV BU (PDF 196KB)

Sakskart V BU (PDF 360KB)

Protokoll

Protokoll BU (PDF 460KB)

Saker til behandling

SakTittel
52/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
53/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 14.03.2016
54/16
Protokoller til orientering
55/16
Informasjon fra administrasjonen
56/16
57/16
2016-05-02 Sentrale budsjettjusteringer
58/16
59/16
2016-05-02 Forslag til disponering av mindreforbruk 2015, foreløpig regnskap 2015
60/16
61/16
2016-05-02 Oppfølging etter rapport 10 2013 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler
62/16
2016-05-02 Sosialtjenestens arbeid med rusmiddelmisbruk
63/16
64/16
2016-05-02 Barnehagene - rapportering per mars 2016
65/16
66/16
2016-05-02 Overnatting i barnehagene - orientering
67/16
68/16
69/16
70/16
71/16 ettersendes
Tillitsmodellen og kompetanse - partssamarbeid mellom bydelen og ansattes organinsasjoner
72/16
73/16
74/16
75/16
76/16
Bydel Østensjøs uttalelse til reguleringsplan Arnljot Gellines vei 35
77/16
78/16
79/16
80/16
Uttalelse til søknad om tillatelse til oppføring av paviljong Østensjø skole
81/16
82/16
83/16
84/16
85/16
86/16
2016-04-25 Bydel Østensjøs uttalelse til oppstartsmøte Wetlesens vei 54 og Plogveien 22, 22b og 24
87/16
88/16
89/16
90/16
Samordnet bruk av Haakon Tvetersvei 65 og Oppsalveien 28 - nytt sykehjem på Oppsal
91/16

Tid og sted

Dato

Mandag 2. mai 2016

Tid

klokken 18:30