Innkalling

Innkalling BU (ZIP 12,1MB)

Innkalling II BU (ZIP 10,8MB)

Sakskart II BU. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 450KB)

Protokoll

Protokoll BU (PDF 395KB)

Saker til behandling

Sakskart BU. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 1061KB)

SakTittel
95/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
96/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 02.05.2016
97/16
Protokoller til orientering
98/16
Informasjon fra administrasjonen
99/16
100/16
101/16
102/16
103/16
104/16
Videreføring av tiltak etter prosjektet "Hva har du gjort i ferien?"
105/16
Ivaretakelse av barns behov ved utbetaling av sosialhjelp
106/16
Orientering om øvingsrom, musikkstudioer og scener i bydelen
107/16
108/16
109/16
110/16
Helsetjenester barn og unge - Status for tjenestenes oppfølging av statlige og kommunale retningslinjer
111/16
112/16
113/16
114/16
115/16
116/16
117/16
118/16
119/16
120/16
Sommerfullmakt til bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen (BMK)
121/16
122/16
Bydel Østensjøs uttalelse til ny vannledning mellom Enebakkveien og Lambertseterveien
123/16
124/16
Fortau i Skøyenåsveien fra Klinkerveien/ fotgjengerfelt Skøyenåsen ved Klinkerveien
125/16
Utsettelse av fristen for å melde inn kandidater til Østensjø Bydelspris

Tid og sted

Dato

Mandag 20. juni 2016

Tid

klokken 18:30