Innkalling

Innkalling (ZIP 62,8MB)

Sakskart II. For vedlegg, se saken nedenfor. (PDF 95KB)

Protokoll

Protokoll BU (PDF 355KB)

Saker til behandling

Sakskart. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 624KB)

SakTittel
128/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
129/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 20.06.2016
130/16
Protokoller til orientering
131/16
Informasjon fra administrasjonen
132/16
Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per juli 2016 - ettersendes
133/16
Sentrale budsjettjusteringer
134/16
135/16
Orientering om utekontaktens felting på skolene i bydelen og utekontaktens øvrige arbeidsområder
136/16
137/16
138/16
2016-09-05 Barnehagene - rapportering per juli 2016
139/16
140/16
141/16
142/16
143/16
Bruker- og pårørendeundersøkelse i boliger for mennesker med utviklingshemming 2014/2015
144/16
145/16
146/16
147/16
148/16
149/16
2016-09-15 Bydelens elektroniske kommunikasjon i kontakt med innbyggerne
150/16
151/16
2016-09-05 Bydel Østensjøs uttalelse til reguleringsplan Eterveien 10,12 og Bogerudveien 5
152/16
153/16
154/16

Tid og sted

Dato

Mandag 12. september 2016

Tid

klokken 18:30