Innkalling

Innkalling (ZIP 3MB)

Innkalling II (ZIP 5,3MB)

Innkalling III (ZIP 61,6MB)

Innkalling IV (ZIP 2,6MB)

Innkalling V (ZIP 205KB)

Sakskart II. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 155KB)

Sakskart III (PDF 152KB)

Sakskart IV (PDF 152KB)

Sakskart V (PDF 218KB)

Protokoll

Protokoll BU (PDF 703KB)

Saker til behandling

Sakskart. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 282KB)

SakTittel
159/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
160/16
Informasjon fra administrasjonen
161/16
Godkjenning av BU-protokoll fra møtet 12.09.2016
162/16
Protokoller til orientering
163/16
Rapportering økonomi og tjenesteproduksjon per august 2016
164/16
165/16
166/16
Byrådets forlag til budsjett 2017 - muntlig orientering
167/16
168/16
169/16
170/16
Barnehagenes utelekeplasser - Rapportering etter oppgraderinger
171/16
Skolehelsetjenestens arbeid med psykisk og seksuell helse
172/16
173/16
174/16
175/16
176/16
Nyoppnevning av varamedlem til eldreråd og tilsynsutvalg 2
177/16
Endringer i representasjon i driftsstyret ved Vetland skole
178/16
179/16
180/16
181/16
182/16
183/16

Tid og sted

Dato

Mandag 10. oktober 2016

Tid

klokken 18:30