Østensjø bydelsutvalg

Østensjø bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer 2019 - 2023

Medlemmer

Bjørn Strøm

Strøm, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Lillejordet barnehage
Leder av Østensjø arbeidsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø omsorgskomite
Telefon
Benjamin Bornø

Bornø, Benjamin (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Øverås, Gina Livsdatter - i permisjon (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Lillejordet barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon
Erling Turtum

Turtum, Erling O. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Hassan, Aima (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud åpen barnehage
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Tveteråsen barnehage
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon
Ann Carnarius Elseth

Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Skjervold, Tommy (Fremskrittspartiet)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Utmarkveien barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Grimstad, Svanhild (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Goliaskogen barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Vevik, Vidar (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Norum, Daniel Bjørn (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Søetorp, Yngvar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Lurås, Gunnhild (Rødt)

Observatør av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon
Hanne Eldby

Eldby, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Gartnerboligen barnehage
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Lopperud (inkl. Havnehagen) barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Fuglevaag, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon
Britt Inglingstad

Inglingstad, Britt (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Observatør av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Jacobsen, Vegard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Husmannsplassen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Aamin, Said - (fung. for Gina Livsdatter Øverås i permisjon) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Johannessen, Nina Hovda (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Eftaåsen barnehage
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Oppsaltunet barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Borgen, Astrid (Arbeiderpartiet)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud åpen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon
Liv Thorstensen

Thorstensen, Liv (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon
Heidi Gulbrandsen Smerud

Smerud, Heidi Gulbrandsen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Islam Chaudhry, Khilat (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Andersen, Kent (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Larssen, Tone Ims (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Wiik, Tore (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Hauge, Ferdinand (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Telefon

Dybwad, Reidun (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Kvernland-Berg, Grete (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Foyn, Lars (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Smedsrud, Espen (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Goliaskogen barnehage
Medlem av Samarbeidsutvalget i Rønningjordet barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Braude, Marthin (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Manglerud barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Eide, Nils Einar (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Larsen, Jørgen (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Treskeveien barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Hermstad, Arild (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Tveter, Marion Godager (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Telefon

Henriksen, Elisabeth (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Provan, Sella Aarrestad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Ugedal, Ragna (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Dalsbø, Gudmund Anders (Rødt)

Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Celius-Ewald, Kaisa (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Dehlin, Karin Sofia (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Rzadkowska, Joanna (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Smerud, Martine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Nordal, Ann (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Delgado, Susana Escobar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Telefon

Melbye, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Hundvebakke, Ida Birgitte A. (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Telefon

Berge, Eili Vigestad (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Skre, Sverre (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon
Politisk koordinator
Karstein Alvestad Skogseth
Telefon
Telefon