Torkild Bie Ramnæs

BU-konsulent

Telefon: 93 23 01 45

E-post:

Telefon: 23 43 85 61

Østensjø bydelsutvalg

Østensjø bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen 
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere 
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet 
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer 2019 - 2023

Medlemmer

Bjørn Strøm

Strøm, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Lillejordet barnehage
Leder av Østensjø arbeidsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 91 15 72 92

Benjamin Bornø

Bornø, Benjamin (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 47 30 67 19

Øverås, Gina Livsdatter (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Lillejordet barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 91 90 99 21

Erling Turtum

Turtum, Erling O. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 91 60 91 03

Hassan, Aima (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud åpen barnehage
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Tveteråsen barnehage
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 40 33 27 24

Ann Carnarius Elseth

Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 91 59 09 40

Skjervold, Tommy (Fremskrittspartiet)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Utmarkveien barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 93 05 64 50

Grimstad, Svanhild (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Goliaskogen barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 41 52 42 40

Vevik, Vidar (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 92 61 08 19

Norum, Daniel Bjørn (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 47 95 45 15

Søetorp, Yngvar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 48 28 55 23

Lurås, Gunnhild (Rødt)

Observatør av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 90 53 07 55

Hanne Eldby

Eldby, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Gartnerboligen barnehage
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Lopperud (inkl. Havnehagen) barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 99 62 45 53

Fuglevaag, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 90 09 11 96

Britt Inglingstad

Inglingstad, Britt (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Observatør av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 92 46 89 07

Jacobsen, Vegard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Husmannsplassen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 95 79 04 72

Aamin, Said (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 98 83 85 82

Johannessen, Nina Hovda (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Eftaåsen barnehage
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Oppsaltunet barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 90 87 35 66

Borgen, Astrid (Arbeiderpartiet)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud åpen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 97 63 79 17

Liv Thorstensen

Thorstensen, Liv (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 41 65 51 06

Heidi Gulbrandsen Smerud

Smerud, Heidi Gulbrandsen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 91 62 42 93

Islam Chaudhry, Khilat (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Andersen, Kent (Uavhengig)

Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 92 42 08 82

Larssen, Tone Ims (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 92 66 54 62

Wiik, Tore (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 41 49 39 07

Hauge, Ferdinand (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 46 78 85 50

Dybwad, Reidun (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Kvernland-Berg, Grete (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 99 25 03 56

Foyn, Lars (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 90 12 56 76

Smedsrud, Espen (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Goliaskogen barnehage
Medlem av Samarbeidsutvalget i Rønningjordet barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 91 54 20 22

Braude, Marthin (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Manglerud barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 97 67 60 16

Eide, Nils Einar (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 91 34 61 15

Larsen, Jørgen (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Treskeveien barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 47 29 38 79

Hermstad, Arild (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 98 03 67 62

Tveter, Marion Godager (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 97 51 02 58

Henriksen, Elisabeth (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Provan, Sella Aarrestad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Ugedal, Ragna (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Dalsbø, Gudmund Anders (Rødt)

Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 46 80 77 56

Celius-Ewald, Kaisa (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Dehlin, Karin Sofia (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Rzadkowska, Joanna (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Smerud, Martine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 41 65 86 20

Albahlel, Raifeh (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Gartnerboligen barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 90 88 78 43

Nordal, Ann (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 95 73 51 68

Delgado, Susana Escobar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 98 06 06 76

Melbye, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 48 95 61 38

Hundvebakke, Ida Birgitte A. (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 48 28 32 29

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 93 03 87 42

Berge, Eili Vigestad (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 41 46 34 34

Skre, Sverre (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 94 89 14 66