Politikk og politiske møter

Torkild Bie Ramnæs

BU-konsulent

Telefon: 932 30 145

E-post:

Telefon: 23 43 85 61

Østensjø bydelsutvalg

Østensjø bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen 
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere 
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet 
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

Medlemmer

Bjørn Strøm

Strøm, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Lillejordet barnehage
Leder av Østensjø arbeidsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 911 57 292

Benjamin Bornø

Bornø, Benjamin (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 473 06 719

Øverås, Gina Livsdatter (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Lillejordet barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 919 09 921

Erling Turtum

Turtum, Erling O. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 916 09 103

Ann Carnarius Elseth

Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 915 90 940

Skjervold, Tommy (Fremskrittspartiet)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Utmarkveien barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 930 56 450

Grimstad, Svanhild (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Goliaskogen barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 415 24 240

Vevik, Vidar (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 926 10 819

Ness, Julie (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 995 79 667

Brenna, Kristin Antonsen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 938 82 272

Britt Inglingstad

Inglingstad, Britt (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 924 68 907

Hanne Eldby

Eldby, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Gartnerboligen barnehage
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Lopperud (inkl. Havnehagen) barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 996 24 553

Fuglevaag, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 900 91 196

Finkelsen, Ingrid (Rødt)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Bøler sentrum barnehage
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 403 00 351

Andersen, Kent (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 924 20 882

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 930 38 742

Borgen, Astrid (Arbeiderpartiet)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud åpen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 976 37 917

Berge, Eili Vigestad (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 414 63 434

Delgado, Susana Escobar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 980 60 676

Austlid, Asta (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 401 64 771

Albahlel, Raifeh (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Gartnerboligen barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 908 87 843

Dalsbø, Gudmund Anders (Rødt)

Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 468 07 756

Eide, Nils Einar (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 913 46 115

Ebbestad, Pål (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 906 60 021

Hermstad, Arild (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 980 36 762

Foyn, Lars (Høyre)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 901 25 676

Hundvebakke, Ida Birgitte A. (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 482 83 229

Johannessen, Nina Hovda (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Eftaåsen barnehage
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Oppsaltunet barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 908 73 566

Hauge, Ferdinand (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 467 88 550

Hassan, Aima (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud åpen barnehage
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Tveteråsen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 403 32 724

Larssen, Tone Ims (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 926 65 462

Braude, Marthin (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Manglerud barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 976 76 016

Jacobsen, Vegard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Husmannsplassen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 957 90 472

Melbye, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 489 56 138

Larsen, Jørgen (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Treskeveien barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 472 93 879

Kvernland-Berg, Grete (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 992 50 356

Norum, Daniel Bjørn (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 479 54 515

Lurås, Gunnhild (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 905 30 755

Skre, Sverre (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 948 91 466

Smedsrud, Espen (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Goliaskogen barnehage
Medlem av Samarbeidsutvalget i Rønningjordet barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 915 42 022

Heidi Gulbrandsen Smerud

Smerud, Heidi Gulbrandsen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 916 24 293

Smerud, Martine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 416 58 620

Nordal, Ann (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 957 35 168

Einar Wilhelmsen

Wilhelmsen, Einar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 906 98 446

Tveter, Marion Godager (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 975 10 258

Øgrim, Tora (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 957 97 611

Aamin, Said (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 988 38 582

Wiik, Tore (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 414 93 907

Liv Thorstensen

Thorstensen, Liv (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 416 55 106

Søetorp, Yngvar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 482 85 523