Tilsyn og feiing

Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Under tilsynet sjekker vi brannsikkerheten og kontrollerer om skorsteinen trenger feiing.

Når kommer vi på besøk?

Tidligere kom vi på tilsyn minst hvert fjerde år. «Forskrift om brannforebygging» fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.

Boliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert, og dette fører til at noen boliger får tilsyn oftere enn andre. Det vil si, selv om du ser at feieren er på besøk hos naboen din, er det ikke sikkert vi skal besøke deg.

Minst fem virkedager før besøket får du et varsel som forteller deg når vi kommer. 

SMS-varsling 

Vi varsler tilsyn og feiing på SMS. Er du usikker på om vi har korrekt telefonnummer oppført på deg, så kan du sjekke dette på servicevarsling.no

Slik foregår tilsynet

Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan gi oss tilgang til boligen. Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.

Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, vil vi kontrollere at feilene er utbedret.

Dette sjekker vi:

  • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler    
  • om det er behov for feiing

I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet. 

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport. Du får en frist på 30 dager til å sende skriftlig tilbakemelding om at avviket er utbedret.

Feiing av skorstein

Husk å stenge alle spjeld og ventiler. Har du peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen. Ikke bruk ildstedet denne dagen.

Feiing fra tak

Se til at det er montert godkjent sklisikring til adkomststigen og stigetrinn på taket fram til skorsteinen.

Er det flere skorsteiner skal det være montert gangbro mellom dem eller stigetrinn til alle skorsteiner.

Hvis skorsteinen går mer enn 120 centimeter over tak skal den ha feieluke eller plattform.

Sklisikring og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen.

Feiing fra luke på loftet

Feieluken kan noen steder være innelåst i en privat loftsbod. Sørg for å ha nøkler tilgjengelig. Brennbart materiale skal aldri være plassert nærmere enn 30 centimeter fra feieluken.

For at vi skal få tatt ut soten etter feiing må vi ha tilgang til sotluken. Denne er som oftest plassert i kjelleren. Brennbart materiale skal aldri være plassert nærmere enn 30 centimeter fra sotluken. Er sotluken plassert i en låst kjellerbod, må du sørge for å ha nøkler tilgjengelig.

Hva koster det?

Gebyr for boligtilsyn og feiing

Etter gjennomført tilsyn og feiing

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding om at avviket er utbedret.

Feieren som var hos deg er nå din saksbehandler.

Bestilling av ekstra tilsyn og feiing

Ekstra feiing og tilsyn dekkes ikke av gebyret i de kommunale avgiftene og må derfor betales i tillegg.

Ønsker du feiing og tilsyn utenom det vanlige intervallet kan du bestille dette ved å kontakte kundesenteret på:

Ta kontakt om du har spørsmål

Dersom du har spørsmål om tilsyn, feiing, varsling eller gebyr kan du kontakte oss på:

Hvis vi ikke kommer til avtalt tidspunkt

En sjelden gang hender det at vi ikke kan komme til varslet tidspunkt. For å rette opp i dette, kan vi komme på et tidspunkt du selv velger mellom klokken 8:30 og 13:30 på hverdager. Du må avtale nytt besøk med oss innen fem virkedager fra opprinnelig avtale.

For bestilling av nytt besøk eller feiing utenom oppsatt tidspunkt, kontakt kundesenteret på: