Til innhold

Slokkeøvelse med brannvernprat for borettslag og sameier

Dette lærer du:

Dette er en uformell slokkeøvelse hvor beboere får anledning til å slokke brann, og stille spørsmål om brannsikkerhet i hjemmet. På kurset lærer du å bruke et slokkeapparat, og du får kunnskap om hva som skal til for å forebygge brann. 

I tillegg blir du kjent med hva som kan bli konsekvensen hvis en brann skulle oppstå, og viktigheten av varsling, gode rømningsveier og hvor farlig brannrøyk er.

Målsetting:

  • Bevisstgjøre og øke kunnskapen om brannsikkerhet i borettslaget
  • Bli bevisst på gode rutiner for å forebygge brann
  • Beboere får kunnskaper, ferdigheter og holdninger som påvirker brannsikkerheten i hjemmet og borettslaget
  • At beboer handler riktig ved brann, både med hensyn til egen og andre sikkerhet

Varighet:

Ca. 1 time
Kurset kan gjennomføres på kveldstid i ukedager og dagtid på utvalgte lørdager, etter avtale.

Målgruppe:

Beboere i borettslag og sameier o.l. 

Kapasitet:

Ca. 50 personer kan gjennomføre praktisk slokking. 
(Deltagere som skal slokke brann må være over 16 år)

  • Praktisk slokkeøvelse kan enkelt utføres ute hos borettslag.
  • Plassbehovet er cirka 5 x 5 meter fritt areal, uten overbygg. 
  • Vi benytter skumslokkere og slokkekar med propan for å minimere miljømessige utslipp og unødvendig tilsmussing.

Pris:

Ta kontakt for pris: kurs@bre.oslo.kommune.no.