Til innhold

Sertifiseringskurs i varme arbeider

Kurs for yrkesgrupper med krav til sertifisering.

Målsetting:

 • Sertifisere alle deltakere til å kunne utføre varme arbeider i henhold til de krav som stilles av myndighetene og forsikringsselskapene
 • Bli bevisst på gode rutiner for å forebygge brann og redusere et eventuelt skadeomfang
 • Tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som påvirker utførelsen av arbeidet, samt grunnleggende kunnskap om slokking av branntilløp

Varighet:

7,5 timer (08.30-16.00)

Kurssted:

Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter (LKKS).
Bedriftsinterne kurs kan gjennomføres hos kunden.

Målgruppe:

Alle yrkesgrupper der det er krav til sertifisering i varme arbeider

Krav til forkunnskaper:

Gode muntlige og skriftlige norskegenskaper

Realistisk og kvalitetsfokusert opplæring hvor blant annet følgende emner blir gjennomgått:

 • Brannteori
 • Slokkemidler
 • Lover og forskrifter
 • Brannforebyggende tiltak og tankegang
 • Faremomenter og sikkerhetstiltak ved varme arbeid
 • Ansvarsforhold
 • Slokkeøvelse
 • Demonstrasjon av brann i propanflaske o.l.  

Praktisk informasjon:

Kurset avholdes på Brann- og redningsetatens øvelsesfelt og kombinerer teori, praktiske øvelser og demonstrasjoner. Kurset avsluttes med teoretisk eksamen fra Norsk brannvernforening.

Kursplasser:

25 elever

Pris:

1.700 kroner per deltaker inkludert kompendium (basiskurs). Bedriftsinterne kurs kan tilbys ved etterspørsel.

Kursleder:

Audun R. Olsen, kontakt på e-post kurs@bre.oslo.kommune.no