Til innhold

Praktisk slokkeøvelse

Kurset gir god kjennskap til slokkemidler og slokkeapparater, samt praktisk gjennomføring.

Målsetting:

  • Øke kunnskapen om forskjellige slokkemidler som benyttes i bedrifter og bolig, samt senke terskelen for å benytte slokkeapparater ved brann.
  • Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om hvilke slokkemidler som kan benyttes ved brann, samt beherske praktisk slokking med et slokkeapparat.

Varighet:

Varigheten vil variere avhengig av antall deltakere, samt ønsket omfang.

Målgruppe:

Ansatte i bedrifter, privatpersoner, borettslag og sameier.

Krav til forkunnskaper:

Ingen

Pris:

Ta kontakt for pris: kurs@bre.oslo.kommune.no.

Praktisk slokkeøvelse kan enkelt utføres ute hos bedriften eller i borettslag. Plassbehovet er cirka 5x5 meter fritt areal, uten overbygg. Vi benytter skumslokkere og slokkekar med propan for å minimere miljømessige utslipp og unødvendig tilsmussing.