Til innhold

Generell brannvernundervisning

Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern i egen bedrift og bolig.

Målsetting:

 • Bevisstgjøre og øke kunnskapen til alle deltakere om brannsikkerhet i bedriften, med god overføringsverdi til egen bolig
 • Bli bevisst på gode rutiner for å forebygge brann og redusere et eventuelt skadeomfang
 • Ansatte skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som påvirker utførelsen av det daglige arbeidet, samt handle riktig med hensyn til egen og kollegaers sikkerhet ved brann

Varighet:

2 - 3 timer

Målgruppe:

Ansatte i bedrifter, privatpersoner

Faglig innhold:

 • Dagens samfunn og brann
 • Menneskers reaksjon ved brann
 • Brannårsaker, brannutvikling og brannspredning
 • Kjennskap om brannseksjonering/brannceller
 • Kunnskap om brannrøyk
 • Tiltak ved brannoppdagelse
 • Evakuering/rømning
 • Nødvendigheten av ryddige rømningsveier
 • Kjennskap til slokkemidler/apparater

Undervisningen kan kombineres med en praktisk slokkeøvelse.
Vi tilbyr også engelskspråklige kurs på forespørsel.

Pris:

Ta kontakt for pris: kurs@bre.oslo.kommune.no.