Til innhold

Brannvernundervisning for institusjoner

Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern og brannsikkerhet i institusjonen.

Målsetting:

 • Bevisstgjøre og øke kunnskapen til alle deltakere om brannsikkerhet i helseinstitusjonen
 • Bli bevisst på gode rutiner for å forebygge brann og redusere et eventuelt skadeomfang
 • Ansatte skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som påvirker utførelsen av det daglige arbeidet, samt handle riktig med hensyn til egen, pleietrengende og kollegaers sikkerhet ved et branntilfelle.

Varighet:

2-3 timer

Målgruppe:

Ansatte i helseinstitusjoner o.l.

Faglig innhold:

 • Dagens samfunn og brann
 • Menneskers reaksjon ved brann
 • Brannårsaker, brannutvikling og brannspredning
 • Kjennskap til brannseksjonering/brannceller
 • Kunnskap om brannrøyk
 • Tiltak ved brannoppdagelse
 • Evakuering/rømning
 • Nødvendigheten av ryddige rømningsveier
 • Kjennskap til slokkemidler/apparater

Undervisningen er spesielt tilrettelagt for helseinstitusjoner og de utfordringer som de møter ved brann.

Undervisningen kan kombineres med en praktisk slokkeøvelse.

Pris:

Ta kontakt for pris: kurs@bre.oslo.kommune.no.