Til innhold

Brann- og evakueringsøvelse med røyk

En øvelse med kunstig røyk som oppleves som svært reell.

Målsetting:

  • Trene ansatte/brannvernansvarlig i prosedyrer og handling ved brann

  • Ansatte i bedriften skal kunne gjennomføre evakuering av egen arbeidsplass etter bedriftens oppsatte prosedyrer

  • Det blir gjennomført en evaluering av øvelsen etter gjennomføring

Varighet:

Ca. 1 time (avhengig av øvelsens omfang)

Målgruppe:

Personell som har faste oppgaver i henhold til prosedyrer ved brann i bedriften

Faglig innhold:

  • Handling ved brann- og røykutvikling
  • Samarbeid med brannvesenet

Evakueringsøvelsen kan også gjennomføres med deltakelse fra brannmannskaper/brannbil.

Dette vil være avhengig av beredskapssituasjon i byen, vi kan ikke garantere oppmøte da reelle hendelser vil bli prioritert.

Pris:

Ta kontakt for pris: kurs@bre.oslo.kommune.no.