Til innhold
Brannvern, ildsted og feiing

Kurs i brannforebyggende arbeid

Brann- og redningsetaten tilbyr en rekke brannvernkurs til bedrifter og privatpersoner. Her finner du en oversikt over våre mest populære kurs.

Har du ønsker ut over disse tilbudene, ta kontakt på e-post kurs@bre.oslo.kommune.no.

Generell brannvernundervisning

Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern i egen bedrift og bolig.

Praktisk slokkeøvelse

Kurset gir god kjennskap til slokkemidler og slokkeapparater, samt praktisk gjennomføring.

Brannvernundervisning for institusjoner

Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern og brannsikkerhet i institusjonen.

Brann- og evakueringsøvelse med røyk

En øvelse med kunstig røyk som oppleves som svært reell.

Brannvernundervisning for borettslag og sameier

Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern i borettslag og den enkelte boenhet.

Sertifiseringskurs i varme arbeider

Kurs for yrkesgrupper med krav til sertifisering.