Til innhold

Søk om jobb brannkonstabel på bakgrunn av realkompetanse

Hvis du ikke fyller kravene til fullført og bestått videregående utdanning har du mulighet til å søke på bakgrunn av realkompetanse.

Du må allikevel oppfylle følgende krav:

 • 25 år eller eldre i søknadsåret
 • Ståkarakter i fagene; Matematikk, Samfunnsfag, Engelsk (VKII/ Vg3-nivå).
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Minimum 5 år relevant praksis (heltid).

Relevant praksis:

 • Forsvaret, sivilforsvar, fengselsvesen, tollvesen
 • Helse og sosialtjenesten (f.eks.: ambulansearbeider, hjelpepleier/pleier, miljøterapeut ol.)
 • Skole- og undervisning
 • Private sikkerhetstjenester (f.eks. vektere)
 • Annet arbeid som stiller konkrete krav til kommunikasjon, konflikthåndtering og sosial samhandling.
 • Relevant organisasjonsarbeid
  (f.eks: humanitært arbeid, førstehjelp, forebygging, idrett ol.)
 • Førstegangstjeneste (militæret)

Deltidsstillinger regnes om til heltid ut fra 37,5 t/uke

Praksis som ikke anses som relevant:

 • Salg/serviceyrker
 • arbeid innen næringsmiddelindustri
 • reiseliv
 • renhold
 • førstelinjetjenester (resepsjonist, sentralbord) og lignende

Listen er ikke uttømmende.

Vurdering/rangering

For å bli vurdert som søker må du legge ved en skriftlig begrunnelse for hvorfor din realkompetanse er verdifull i stillingen som brannkonstabel i Oslo Brann- og redningsetat. Dette lastes opp som vedlegg i webcruiter.

Søknader uten godkjent dokumentasjon som kompetansebevis og attester, vil ikke bli vurdert.

Kvalifiserte realkompetansesøkere rangeres på grunnlag av en helhetlig skjønnsmessig vurdering og deltar i konkurransen om ansettelse på grunnlag av dette.